| عربي
אודות שירות התעסוקה שירותים למחפשי עבודה שירותים למעסיקים יעוץ תעסוקתי נתוני תעסוקה
דף הבית  >   שירותים למחפשי עבודה  >   מידע כללי  >   זכאות בעת אבטלה
מידע כללי
איתור לשכות
שלבי רישום בלשכת התעסוקה
זכאות בעת אבטלה
רישום למערכת
חיפוש משרות
עבודת נוער
יריד תעסוקה אינטרנטי
שולחן עבודה מחפש עבודה
כניסה למשתמשים רשומים
עדכון פרטים
יצירת קובץ קורות חיים
המשרות שלי
משרות מהתאמה
התעניינות מעסיקים
עדכון מצב פעילות
שינוי סיסמה
הודעות
זכאות בעת אבטלה

בעמוד זה ריכזנו עבורכם את המידע בתחום הזכאות במהלך תקופת אבטלה. העמוד מחולק לשני נושאים עיקריים ומציג שאלות שכיחות ותשובות מקיפות.

ביטוח אבטלה
הבטחת הכנסהביטוח אבטלהמי מטפל בתשלום דמי אבטלה?

ביטוח אבטלה נועד להבטיח למחוסרי עבודה שלא מרצונם דמי מחיה לתקופת האבטלה, לפי זכאות אישית שנקבעת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

אם אתם מעוניינים בקבלת דמי אבטלה עליכם:

 • להירשם בשירות התעסוקה לצורך חיפוש וקבלת הצעות עבודה מתאימות.
 • להגיש תביעה לביטוח לאומי לתשלום דמי אבטלה.

תשלום דמי האבטלה ותנאי הזכאות האישית נמצאים באחריות המוסד לביטוח לאומי ונקבעים על סמך מבחני גיל ותקופת אכשרה (מספר חודשי עבודה לפני הפיטורין). חיילים משוחררים משירות חובה בצה"ל, או מי ששירת בשירות לאומי מלא, חייבים בתקופת אכשרה ככל מובטל אחר ואולם, 180 ימים מימי השירות שלהם נמנים לתקופת אכשרה.
פרטים על גובה דמי האבטלה, משך הזכאות ותנאיה, תוכלו לקבל בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריכם.

עם זאת, חשוב לדעת כי הזכויות לדמי אבטלה תקפות למשך שנה מתחילת תקופת האבטלה (תקופת האבטלה מתחילה עם ההתייצבות בלשכת שירות התעסוקה) עם ההתייצבות.
מי שהתפטרו ממקום עבודה מרצונם, מסיבה לא מוצדקת (כהגדרתה בחוק פיצויי פיטורין תשי"ג 1963), יוכלו לקבל תשלום דמי האבטלה רק לאחר תשעים (90) יום.

מה הם התנאים לקבלת אישור משירות התעסוקה?

 1. עליכם להיות רשומים בלשכה ולהתייצב באופן סדיר לחיפוש עבודה.
 2. עליכם להיות זמינים ומוכנים לעבוד בכל משרה שימצאו עבורכם מתאמי ההשמה .
 3. תוכלו לממש את הזכאות רק אם שירות התעסוקה לא יהיה מסוגל לספק לכם עבודה מתאימה על-פי החוק (תשלום דמי האבטלה יינתן רק בתקופת חוסר העבודה הרשומה בלשכה).
 4. אתם עשויים לממש זכאות להשלמת הכנסה אם תעבדו במשרה חלקית או בשכר נמוך.

מה עליכם לעשות כדי לממש את זכאותכם לדמי אבטלה?

 1. להירשם בלשכת התעסוקה הקרובה לכתובת המגורים הרשומה בתעודת הזהות שלכם.
 2. להצהיר שאינכם עובדים ושאתם מוכנים, זמינים ומסוגלים לעבוד. כמו כן, על-פי החוק יהיה עליכם להודיע ללשכה על כל שינוי במצבכם התעסוקתי.
 3. אם אתם עובדים במשרה חלקית או בשכר שהוא נמוך מגובה דמי האבטלה שעשויים להגיע לכם, תידרשו  להצהיר על כך בלשכה. אם הלשכה לא תוכל להציע לכם עבודה מתאימה אחרת, תוכלו להיות זכאים להשלמת שכר מהמוסד לביטוח לאומי.
 4. להתייצב בלשכה בהתאם לנוהל ולמועדים שייקבעו לכם, ולוודא שההתייצבויות בלשכה יירשמו הן במחשב והן בכרטיס הקשר.
 5. לחפש עבודה בהתאם להנחיות הלשכה, כולל הצעות של "עבודה מתאימה" .

מהי "עבודה מתאימה"?

עבודה מתאימה או הכשרה מקצועית מתאימה (לרבות השתלמות או הסבה מקצועית) נקבעת על פי שלושה תנאים:

 1. העבודה היא במקצועכם או מסוג העבודה העיקרית, שעבדתם בתוך שלוש השנים, שקדמו לאבטלה; או העבודה או ההכשרה המקצועית תואמת את רמת השכלתכם, את מצב בריאותכם ואת כושרכם הגופני.
 2. השכר בעד העבודה אינו נמוך מדמי האבטלה המגיעים לכם.
 3. העבודה או ההכשרה המקצועית אינה מחייבת שינוי מקום מגורים.

עבודה או הכשרה מקצועית שאינה מחייבת שינוי מקום המגורים היא אחת מאלה:
 1. העבודה או ההכשרה המקצועית נמצאת במרחק נסיעה קטן מ-60 ק"מ ממקום מגוריכם הקבוע.
 2. לאם לילד שלא מלאו לו 7 שנים - עבודה או הכשרה מקצועית הנמצאת במרחק נסיעה הקטן מ-40 ק"מ ממקום מגוריה.
 3. קיימת תחבורה ציבורית תקינה למקום העבודה או ההכשרה וחזרה, או קיימת הסעה למקום העבודה מטעם המעביד/ה, גם אם המרחק עולה על 60 ק"מ, ובלבד שבכל מקרה זמן הנסיעה לעבודה וחזרה, העולה על שעה אחת, נחשב לזמן עבודה.
 4. למי שאינם גרים עם בן משפחה - אם מובטחים לכם מגורים במקום העבודה או ההכשרה והוצאות נסיעה ממקום מגוריכם למקום העבודה וחזרה פעם בשבועיים לפחות.

  מהי "עבודה מתאימה" בהקשר לביטוח אבטלה?

  כדי לקבל דמי אבטלה עליכם להיות מוכנים לקבל "עבודה מתאימה" המוצעת לכם על-ידי מתאמי ההשמה.
  למרות האמור למעלה, לעובדים הבאים תיחשב כעבודה מתאימה כל עבודה, התואמת את מצב בריאותם ואת כושרם הגופני, גם אם אינה תואמת את מקצועם או את רמת השכלתם, וגם אם השכר בעבודה המוצעת נמוך מדמי האבטלה המגיעים להם:

  • מי שמלאו לו 28 שנים, אבל עדיין לא מלאו לו 35 שנים - לאחר חודשיים של אבטלה.
  • מי שמלאו לו 25 שנים, אבל עדיין לא מלאו לו 28 שנים - לאחר 30 ימים של אבטלה.
  • מי שעדיין לא מלאו לו 25 שנים - לאחר 14 ימים של אבטלה.

  הערה: לעובדים עונתיים - כל עבודה תיחשב כעבודה מתאימה.

  על מה עליכם להקפיד אם תוצע לכם "עבודה מתאימה"?

  • פנו למעסיק תוך 24 שעות עם הפניה ממוחשבת מלשכת התעסוקה.
  • אם תוצע לכם עבודה בשכר נמוך מגובה דמי האבטלה, אתם עשויים להיות זכאים להשלמת שכר מהמוסד  לביטוח לאומי (פרטים יש לברר במוסד לביטוח לאומי). אם לא תתקבלו לעבודה, עליכם לדאוג שהמעסיקים יציינו את הנימוקים להחלטתם על גבי טופס ההפניה ולהחזירו ללשכה בהתייצבות הבאה.
  • כמו כן, עליכם להודיע ללשכה על כך תוך 48 שעות.

  מה עליכם לעשות אם יש לכם מגבלות רפואיות – ועדה לקביעת כושר עבודה?

  אם אתם טוענים למוגבלות בריאותית, המשבשת את כושר עבודתכם:

  • הציגו תיעוד רפואי רלוונטי - תוך שבעה ימים מיום קבלת טופס בקשה לקבלת מידע רפואי.
  • המשיכו להתייצב בלשכה בימים שנקבעו לכם עד הופעתכם בפני "ועדה לבדיקת כושר עבודה" מטעם שירות התעסוקה.
  • ה"ועדה לבדיקת כושר עבודה" תתייחס לממצאים שתציגו ותקבע את מגבלותיכם בעבודה. אם תבקשו לערער על החלטות הוועדה, אתם רשאים להגיש ערר .
  מתי נשללת זכאותכם או חלקה לדמי אבטלה?
  • אם לא תשמרו על רצף בהתייצבויותיכם, לא תהיו זכאים לדמי אבטלה עבור התקופה שבין ההתייצבות הסדירה האחרונה לבין ההתייצבות המחודשת. היעדרות מותרת רק עם תציגו אישור מחלה, אבל או מילואים.
  • אם יירשם לכם "סירוב" בהקשר לדמי אבטלה.

  "סירוב" בהקשר לדמי אבטלה

  במקרים אלה מתאמי ההשמה ירשמו לכם "סירוב":

  • אם תוצע לכם "עבודה מתאימה" ותסרבו לקבלה.
  • אם לא תיקחו את ההפניה שניתנה לכם על-ידי מתאמי ההשמה.
  • אם לא תיפנו למעסיקים תוך 24 שעות או ביום העבודה הראשון שלאחר מועד ההפניה.
  • אם תיצרו במקום העבודה תנאים אשר יכשילו את סיכוייכם להתקבל לעבודה.
  • אם תעזבו מיוזמתכם את העבודה שנשלחתם אליה במהלך השבועיים הראשונים.
  • אם תסרבו להצעת עבודה בשל הפניה לקורס כל עוד לא הופעתם בפני ועדת מיון לקורס.
  • אם לא תתייצבו פיזית לראיון העבודה.
  • אם לא תחזירו את טופס ההפניה עם רישום המעסיק.
  • אם זומנתם בפניה טלפונית להגיע ללשכה, שלא ביום התייצבותכם הקבוע, לראיון עבודה או לצורך קבלת הפניה לעבודה אצל מעסיק ולא התייצבתם.

  חובת ההנמקה בעת רישום סירוב:

  • על מתאם ההשמה ליידע אתכם על רישום הסירוב שיירשם בנוכחותכם.
  • על מתאם ההשמה חלה החובה לנמק את סיבת רישום הסירוב.
  • על מתאם ההשמה למלא את הפרטים המצוינים בטופס רישום הסירוב ולמסור לכם העתק.
  • על מתאם ההשמה להחתים אתכם על טופס "אישור רישום סירוב", לאחר שהסביר לכם את תוכנו.

  שימו לב:  סירוב יינתן לדורשי עבודה אך ורק בפניהם בלשכה, ויש להחתימם על כך. במידה שסירבתם לחתום – מתאם ההשמה ימלא את "טופס רישום סירוב".
  למען הסר ספק:  אין שום מצב שבו יינתן סירוב שלא בפני דורש/ת העבודה. במקרה שיש ספק לגבי היכולת לממש את ההוראה – אזי אין לתת סירוב.

  סירוב יביא להפסקת הזכאות לתשלום דמי אבטלה לתקופה של שלושה חודשים מיום הסירוב, ולהפחתת 30 ימים ממניין הימים המגיעים לכם. אם אתם מטופלים בהבטחת הכנסה - תישלל זכאותכם לקצבה למשך חודשיים.

  לנוהל השמה לעבודה מתאימה ורישום סירוב

  האם ניתן להגיש ערעור במקרה שלא תסכימו עם פעולות הלשכה?


  אתם רשאים לערור על רישום הסירוב או על כל פעולה אחרת של הלשכה בפני ועדת ערר, תוך שבעה ימים מיום שנודע לכם על הפעולה שעליה אתם מבקשים לערור. ועדת הערר היא גוף שיפוטי שבראשה עומד משפטן. מיוצגים בה נציגי ציבור ופסיקתה מחייבת את הצדדים.
  ניתן לערער על הפסיקה של ועדת הערר רק בבית הדין האזורי לעבודה.

  טפסים לערר
  - תוכלו לקבל בלשכה.

  לנוהל ועדות ערר


  האם אתם זכאים לייעוץ תעסוקתי? 

  זכותכם לקבל ייעוץ תעסוקתי במספר מסלולים :

  • ייעוץ תעסוקתי ראשוני בלשכה, כולל מידע והפניה להכשרה מקצועית.
  • ייעוץ ואבחון תעסוקתי בשירות פסיכולוגי תעסוקתי, כולל סל שירותים מגוון כגון:
   סדנאות למיומנויות חיפוש עבודה, עיון בספריית מידע ועוד (ללא תשלום).
   ההפנייה לשירות זה באמצעות יועצי ההשמה בלשכתכם.
  • אבחון ושיקום מקצועי במרכזי השיקום של הקרן למפעלי שיקום (במקרה הצורך ועל-פי קריטריונים להתאמה למרכז).
  • דורשי עבודה שיימצאו מתאימים יוכלו לקבל הפניה להשלמת השכלה, תגבור עברית, מכינות וקורסים להכשרה מקצועית.
  • אוכלוסיות מיוחדות זכאיות להשתלב בפרויקטים ייחודיים לצורך העצמה והכשרה.  הבטחת הכנסה


  זכאות להירשם בשירות התעסוקה כ"דורש עבודה תובע הבטחת הכנסה":

  על מנת להירשם בלשכת התעסוקה כ"דורש עבודה תובע הבטחת הכנסה" :

  • הגישו תביעה במוסד לביטוח לאומי לקבלת קצבת הבטחת הכנסה.
  • חיתמו על הצהרה שתקבלו כל עבודה התואמת את מצבכם הבריאותי וכושרכם הגופני.
  • קבלו הפניה מהמוסד לביטוח לאומי ללשכת התעסוקה לדרוש עבודה.

  לאחר שנרשמתם עליכם להתייצב בלשכת התעסוקה לצורך קבלת עבודה מתאימה או הכשרה/הסבה מקצועית, אם לא תקבלו עבודה.

  אילו מסמכים וטפסים עליכם להציג בלשכה כדי להירשם כתובעי הבטחת הכנסה?

  לשם רישום בלשכה כ"דורש עבודה תובע הבטחת הכנסה", עליכם להציג בלשכת התעסוקה שבמקום מגוריכם:

  • טופס תביעה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • תעודת זהות.
  • מסמכים המעידים על השכלה.

  מה התהליך הצפוי לכם בלשכה?

  מתאמי ההשמה יציעו לכם כל עבודה התואמת את מצבכם הבריאותי ואת כושרכם הגופני ("עבודה מתאימה" כהגדרתה בחוק הבטחת הכנסה תשמ"א, 1980), או הכשרה/הסבה מקצועית, אם לא נמצאה עבודה התואמת את השכלתכם ואת נסיונכם המקצועי.
   
  הפניה לעבודה או לקורס מחייבת אתכם:

  • ליצור קשר עם המעסיקים או עם מרכזי ההכשרה המקצועית תוך 24 שעות.
  • לעדכן את מתאמי ההשמה בתוצאות ההפניה לעבודה או למרכז ההכשרה ביום ההתייצבות הבא שנקבע. 
  • להתייצב בימים שנקבעו לכם בעת הרישום, באם לא תימצא עבורכם עבודה מתאימה או הכשרה/הסבה מקצועית. 
  •         

  מה עליכם לעשות אם יש לכם מגבלות רפואיות – ועדה לקביעת כושר עבודה?

  אם אתם טוענים למוגבלות בריאותית, המשבשת את כושר עבודתכם:

  • הציגו תיעוד רפואי רלוונטי - תוך שבעה ימים מיום קבלת טופס בקשה לקבלת מידע רפואי.
  • המשיכו להתייצב בלשכה בימים שנקבעו לכם עד הופעתכם בפני "ועדה לבדיקת כושר עבודה" מטעם שירות התעסוקה.
  • ה"ועדה לבדיקת כושר עבודה" תתייחס לממצאים שתציגו ותקבע את מגבלותיכם בעבודה. אם תבקשו לערער על החלטות הוועדה, אתם רשאים להגיש ערר .

  לנוהל ועדות לבדיקת כושר עבודה אבטלה והבטחת הכנסה

  מה יקרה אם תסרבו לקבל "עבודה מתאימה" או הכשרה מקצועית?

  אם תסרבו לקבל "עבודה מתאימה" בהקשר להבטחת הכנסה או אם תסרבו לקבל הפניה לקורס הכשרה מקצועית, יירשם לכם סירוב בהקשר להבטחת הכנסה. רישום הסירוב ידווח למוסד לביטוח לאומי וישלול מכם גימלת הבטחת הכנסה למשך חודשיים.

  באילו מקרים יירשם לכם "סירוב" בהקשר להבטחת הכנסה?

  • אם יצרתם במקום העבודה או במרכז ההכשרה תנאים אשר הכשילו את סיכוייכם להתקבל לעבודה.
  • אם דחיתם הצעת "עבודה מתאימה", אם הופניתם למקום עבודה, התחלתם לעבוד ועזבתם ללא סיבה מוצדקת במהלך השבועיים הראשונים.
  • אם לא הגעתם לראיון עבודה אליו הופניתם מלשכת התעסוקה.
  • אם לא יצרתם קשר עם המעסיקים תוך 24 שעות.

  האם אתם יכולים לערור על החלטות הלשכה?

  אתם רשאים לערור על רישום הסירוב או על כל פעולה אחרת של הלשכה בפני ועדת ערר (טפסים לערר תוכלו לקבל בלשכה) תוך שבעה ימים מיום שנודע לכם על הפעולה, שעליה אתם מבקשים לערור. ועדת הערר היא גוף שיפוטי שבראשה עומד משפטן. מיוצגים בה נציגי ציבור ופסיקתה מחייבת את הצדדים.
  ניתן לערער על הפסיקה של ועדת הערר רק בבית הדין האזורי לעבודה.

  מה עליכם לעשות עד קבלת תשובה מועדת הערר?

  עליכם להמשיך ולהתייצב בלשכה בימים שנקבעו לכם כדי לקבל הצעת עבודה אחרת ולצורך מיצוי הזכות לקבלת הבטחת הכנסה במקרה שהערר יתקבל.

  ל י ד י ע ת כ ם :
  המידע על התייצבות דורשי העבודה בלשכה מועבר במרוכז משירות התעסוקה למוסד לביטוח לאומי. דורשי עבודה שחלו בתקופת הרישום ולא יכלו להתייצב בלשכה, יגישו את טופס חופשת המחלה למוסד לביטוח לאומי.

  האם אתם זכאים לייעוץ תעסוקתי?

  זכותכם לקבל ייעוץ תעסוקתי:

  • ייעוץ תעסוקתי ראשוני בלשכה, כולל מידע והפניה להכשרה מקצועית.
  • ייעוץ ואבחון תעסוקתי בשירות פסיכולוגי תעסוקתי, כולל סל שירותים מגוון כגון:
   סדנאות למיומנויות חיפוש עבודה, עיון בספריית מידע ועוד (ללא תשלום).
   הפנייה לשירות זה באמצעות יועצי ההשמה בלשכתכם.
  • אבחון ושיקום מקצועי במרכזי השיקום של הקרן למפעלי שיקום (במקרה הצורך ועל-פי קריטריונים להתאמה למרכז).
  • דורשי עבודה שיימצאו מתאימים, יוכלו לקבל הפניה להשלמת השכלה, תגבור עברית, מכינות וקורסים להכשרה מקצועית.
  • אוכלוסיות מיוחדות זכאיות להשתלב בפרויקטים ייחודיים לצורך העצמה והכשרה.

  מי קובע זכאותכם להבטחת הכנסה?
   
  הזכאות האישית לגימלת הבטחת הכנסה נקבעת על ידי המוסד לביטוח לאומי בלבד.

   

   

  רישום ראשוני
  איתור לשכות
  פניות הציבור
  פורום
  טפסים
  מכרזים
  שאלות ותשובות נפוצות
  מדריך לרישום בלשכה
  אתר שירות התעסוקה הישראלי אודות תנאי שימוש מפת האתר הודעות וחדשות פניות הציבור RSS קישורים http://www.gov.il מכרזים 2014
  כל הזכויות שמורות לשירות התעסוקה הישראלי